pakornpc99

ศิลปะลายรดน้ำ

การเขียนสีกำมะลอ

 

พื้น สำหรับรองรับการเขียนระบายสีกำมะลอ มักนิยมใช้พื้นไม้ ไม้ที่จะนำมาทำเป็นพื้นนี้ต้องเป็นไม้ที่เนื้อแห้งสนิท ผ่านการไสกบปราบผิวหน้าให้เรียบ และ ขัดเกลี้ยงเกลาดีแล้ว นำมาทาด้วยดินสอพองผสมน้ำให้พอเหลว ทาให้ทั่วพื้นหน้าของแผ่นกระดาน ผึ่งให้ดินสอพองแห้งแล้วขัดผิวหน้าแต่เบาๆ พอให้หมดฝุ่นดินสอพองบนพื้นหน้า ปล่อยส่วนที่ตกค้างอุดตามร่อง และ เสี้ยนไม้ให้เป็นเนื้อเดียวกัน จึงจัดการทาสมุกลงพื้นต่อไป

การทาสมุกทำพื้นรัก การเตรียมทำพื้นรัก มีขั้นตอนเช่นเดียวกับ การเตรียมพื้นในงานเขียนน้ำยาปิดทอง รดน้ำดังได้กล่าวแล้ว

การร่างแบบ ในงานร่างภาพ หรือ ลวดลาย ขึ้นเป็นแบบลงบนพื้น ซึ่งได้ทารักรองพื้นไว้ เพื่อจะระบายสีลงเป็นรูปภาพ หรือ ลวดลายต่อไปนั้น อาจทำงานร่างแบบขึ้นได้สองวิธีด้วยกัน คือ

วิธีแรก พวกช่างเขียน ที่มีฝีมือแข็ง และ ความชำนิชำนาญมาก อาจเขียน ร่างเส้นผูกเป็นภาพ เป็นลวดลาย ขึ้นด้วยความแม่นยำ และแน่นอน บนพื้นรักที่ได้เตรียมไว้ โดยใช้ดินสอขาวเหลา ให้ปลายเรียวแหลมเขียนลงเส้น ร่างลงบนพื้นที่รัก แต่พอเป็นเค้ารอยรูปภาพ หรือ ลวดลายตามที่คิดจะให้เป็น เรียกว่า “กระทบเส้น”
วิธีที่สอง เป็นวิธีในหมู่ช่างเขียนที่ฝีมืออ่อน ยังไม่สู้ชำนิชำนาญ พอจะเขียนลงเส้นร่าง ด้วยดินสอขาวลงบนพื้นรักตรงๆ จึงต้องร่างแบบลงบนกระดาษ ขนาดเท่ากับพื้นที่ได้ทำเตรียมขึ้นไว้ แล้วทำเป็นแบบโรยด้วยวิธีเดียว กันกับการทำแบบโรย สำหรับงานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ ก่อนจะนำมาโรยผงดินสอพอง ถ่ายแบบลงบนพื้นรัก ให้เกิดเป็นเส้นร่างตามแบบร่างนั้น
การเขียนระบายสี งานเขียนสีกำมะลอ ใช้สีสำหรับระบายทำเป็นรูปภาพแต่เพียงน้อยสี และ มักไม่นิยมระบายสี ให้มีความกลมกลืน หรือ ให้เป็นแสงเป็นเงาในรูปแบบ หากต้องการประสานสีระหว่างสีสองสี สีมักจะระบายสีเข้มลงไว้ ก่อนจึงระบายสีอ่อนเกลี่ยให้ประสานกัน

การเขียน ลงเส้นทอง ที่เป็นรายละเอียดในรูปภาพ หรือ ลวดลายให้เป็นรูปภาพ หรือลวดลาย ให้เป็นรูปลักษณ์ที่มีความชัดเจน และ สวยงามเพิ่มเติมขึ้น อาจทำได้สองวิธี คือ เขียนลงเส้นโรยฝุ่นทองวิธีหนึ่ง กับ การเขียนลงเส้นปิดทองคำเปลวอีกวิธีหนึ่ง

งานเขียนระบายสีกำมะลอ อาจเป็นงานเขียนภาพ หรือ ลวดลายที่มีรูปลักษณ์ และ สีต่างไปจากงานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ หรือ งานเขียนระบายสีน้ำกาว แต่ออกจะไม่สู้ปรากฏแพร่หลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง งานเขียนประเภทนี้ ที่ประจักษ์เป็นหลักฐาน ที่พึงทราบได้ดังต่อไปนี้

งานเขียนระบายสีกำมะลอ ตกแต่งบานประตูและบนหน้าต่างประจำอุโบสถ พระวิหาร ศาลาการเปรียญ หอไตร
งานเขียนระบายสีกำมะลอ ตกแต่งฝาตู้ใส่หนังสือ ฝาหีบหนังสือ หีบพระธรรม หีบหนังสือเทศน์
งานเขียนระบายสีกำมะลอ ตกแต่งฉากไม้ ลับแล พนักพิง
งานเขียนระบายสีกำมะลอ ตกแต่งหน้าใบประกับคัมภีร์ใบลาน
อนึ่ง งานเขียนระบายสีกำมะลอนี้ มีในบางที่เขียนประกอบ กับงานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำด้วยกันก็มี เรียกกันว่า ”ลายรดน้ำกำมะลอ“ ซึ่งได้เขียนบนฝาตู้บ้าง บนฉากไม้กั้นห้องอย่างฝาประจันบ้าง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s